Regulamin zawiera informacje dotyczące warunków rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie 

http://apartamenty.jasped.com/
Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy Najmu wybranego Apartamentu i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu
Wszelkiego typu porozumienie dotyczące zasad pobytu będących odstępstwem od postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie muszą być potwierdzone w korespondencji mailowej między apartamentem a Gościem

Apartamenty z naszej oferty znajdują się w różnych lokalizacjach. Przed dokonaniem rezerwacji Apartamentu należy sprawdzić, która lokalizacja jest dla Państwa najwygodniejsza i zarezerwować właściwy obiekt.
Sposoby dokonania rezerwacji wstępnej (opcjonalnej):
wysłanie maila na adres: apartamenty.trojmiasto@o2.pl
zatwierdzenie miejsca i daty pobytu poprzez formularz rezerwacyjny znajdujący się na stronie: http://apartamenty-trojmiasto.com/
ustalenie daty i miejsca pobytu poprzez kontakt telefoniczny z numerem telefonu +48 792014757
Jeśli rezerwacja wstępna została prawidłowo dokonana, otrzymują Państwo maila uwierzytelniającego zawierającego szczegóły pobytu oraz informację dotyczącą wysokości i terminu wpłaty zadatku.
Rezerwacja potwierdzona (gwarantowana) zostaje dokonana po wpłacie zadatku w wysokości 20% wartości pobytu.
Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza zerwanie umowy najmu.
W chwili przekazania kluczy pobierana jest gotówką należność w kwocie pozostającej do wpłaty po uiszczeniu zadatku.
W przypadku rezygnacji z rezerwacji potwierdzonej lub skrócenia pobytu nie jest możliwy zwrot zadatku.
Wszelkie zmiany w rezerwacji należy dokonywać mailowo i są wiążące jedynie po zatwierdzeniu przez Apartament

Opcje przekazania zadatku:
przelewem,

W dniu przyjazdu pobierana jest pozostała kwota za pobyt. Istnieje możliwość zapłaty tylko gotówką
Opłaty za pobyt można dokonać w walucie PLN lub EURO.
Ceny zawarte na stronie http://apartamenty.jasped.com/ mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena za pobyt jest każdorazowo potwierdzana w mailu uwierzytelniającym.
Wszystkie ceny oferowane  zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT (8%).
Cena pobytu zawiera: pościel, ręczniki, sprzątanie, dostęp do WiFi, parking,opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie).
Na życzenie Gościa możliwe jest otrzymanie faktury za pobyt.

Zastrzegamy sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 300 zł lub 100 EURO.
Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń  w przypadku ewentualnych zniszczeń lub złamania poszczególnych punktów regulaminu.
W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Zarządcy kaucja zwracana jest klientowi w całości w dniu wyjazdu.

Gość zobowiązany jest do powiadomienia  mailowo lub telefonicznie o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej na jeden dzień przed przyjazdem.
Doba hotelowa zaczyna się standardowo o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest późniejszy wyjazd, ale musi być on wcześniej potwierdzony przez Apartament.

Zastrzegamy sobie możliwość nie wydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.

Apartament Morska – nie posiada prywatnych miejsc parkingowych. Samochód można pozostawić na ulicy przed budynkiem.

Apartament  Sopot LUX posiada  miejsca parkingowe na  ogrodzonej posesji.

W każdym apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 07.00.
Goście apartamentu mają prawo, tak jak mieszkańcy całego budynku, do zgłaszania wszelkich incydentów bezpośrednio do Zarządcy apartamentu.
Z racji usytuowania apartamentu w budynku mieszkalnym, nieprzestrzeganie tego punktu grozi natychmiastowym zerwaniem umowy najmu i wezwaniem policji w trudniejszych przypadkach oraz podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł z art.51 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

W apartamencie, jak i w całym budynku mieszkalnym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz świeczek.
Jedynym miejscem, gdzie dozwolone jest palenie tytoniu jest balkon lub ogród. Niedopałki należy umieszczać w popielniczkach. Za złamanie zakazu, Gość  podlega karze grzywny w kwocie 500 zł.

Wyposażenie apartamentu jest w pełni sprawne w chwili przekazania go do dyspozycji Gościa.
Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia zarejestrowane podczas wymeldowania nakładają na Gościa konieczność uiszczenia kosztów naprawy.
Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód Gość powinien zawiadomić Właściciela niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

Gość apartamentu nie może przekazywać kluczy osobom trzecim.
Zgubienie kluczy do Apartamentu podlega karze w wysokości 500 złotych.

W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób zadeklarowanej w momencie dokonywania rezerwacji.
W razie naruszenia tego punktu Właściciel ma prawo rozwiązać Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji. Osoby trzecie przebywające w apartamencie zobligowane są do jego opuszczenia do godziny 22.00.

Poza sezonem minimalny czas pobytu to 2 doby.
W sezonie minimalny czas pobytu wynosi 5 dób.

W Apartamentach obowiązuje segregacja śmieci zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w obiekcie.
Za brak segregacji śmieci zostanie naliczona grzywna w wysokości 100 złotych.

W Apartamentach dopuszczalny jest pobyt wraz z małymi zwierzętami domowymi po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez zarządcę.
Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów wszelkich zniszczeń dokonanych przez zwierzęta podczas pobytu w Apartamencie.

Apartament nie jest hotelem w rozumieniu prawa, więc po zakończeniu pobytu prosimy o podstawowe posprzątanie apartamentu, aneksu kuchennego i łazienki.
„Podstawowe posprzątanie” oznacza: sprzątnięcie aneksu kuchennego, pozmywanie naczyń, opróżnienie lodówki, zaścielenie łóżek i złożenie ręczników w jednym miejscu w łazience.
Prosimy pamiętać o wyrzuceniu śmieci i zabraniu Państwa przedmiotów.
W przypadku pozostawienia w apartamencie dużego nieładu, kosztem sprzątania w wysokości 100 zł zostaną objęci Goście.

Godzina wyjazdu i zwrotu kluczy powinna być ustalona z osobą reprezentującą Apartament  na minimum jeden dzień przed planowanym wyjazdem.
Gość pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go odebrał.
Jeżeli doszło do zniszczeń Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody na osobie lub mieniu, powstałe z jego winy lub osób trzecich, związane z zarezerwowanym pobytem.
W przypadku powiadomienia administratora apartamentu przez innych gości lub mieszkańców budynku, o rażącym naruszeniu któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu Umowa Najmu może zostać zerwana w trybie natychmiastowym z zachowaniem pełnej zapłaty za niewykorzystane dni pobytu.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami,  rezerwujemy sobie prawo zaproponowania Gościowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego
Właściciel  ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od Umowy.
W przypadku odwołania Umowy ze strony Właściciela  kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Właściciel  nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie posiadanych przez Gościa: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych przedmiotów.

-pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego
-przerwaniem, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.)
-hałasem z nieruchomości sąsiednich, których wystąpienie w razie konieczności można zgłaszać zarządcy nieruchomości lub pod numerem alarmowym 112.
Zarówno właściciel, jak i zarządca apartamentu zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi w sposób sumienny i uczciwy.

Życzymy miłego pobytu w Apartamentach!